You are currently viewing UBND huyện Tam Đảo

UBND huyện Tam Đảo

Dự án cải tạo sửa chữa và duy tu Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc
Giá trị gói thầu: 11,5 tỷ
Hạng mục: Bàn ghế nội thất, Ốp trần, ốp tường, phông rẻm, Âm thanh ánh sáng hội thảo ca nhạc lắp đặt cho hệ thống phòng ăn víp và phòng ăn lớn có sức chứa 1500 người

Trả lời