You are currently viewing Thành tích tiêu biểu

Thành tích tiêu biểu

Tháng 1 năm 2005, tại Hội chợ triển lãm “Hàng thật – Hàng giả” tổ chức tại Vĩnh Phúc, công ty nội thất Hải Âu được Trung Ương hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trao tặng 2 Huy Chương vàng chứng nhận cho sản phẩm nội thất cao cấp vận dụng sáng tạo công nghệ sản xuất, chế biến ra các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ trồng không ảnh hưởng đến môi trường.

Ngày 28 tháng 6 năm 2005, tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2005. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng Bằng khen số: 1483-QĐ/ BNN đã có nhiều đóng góp vào sự thành công của Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế 2005.

Ngày 18 tháng 7 năm 2005 Giám đốc công ty Nội thất Hải Âu được Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen số: 383/QĐ là thanh niên tiêu biểu năm (2000-2005).

Ngày 28 tháng 6 năm 2005, tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2005 Công ty nội thất Hải Âu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. trao tặng Bằng chứng nhận Cúp vàng nông nghiệp chứng nhận bộ sản phẩm: Bộ cửa giới thiệu khái quát Lịch sử văn hóa Việt Nam.

Ngày 13 tháng 2 năm 2006, tại Hội nghị tôn vinh các tài năng trẻ do Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức, Công ty nội thất Hải Âu được Uỷ Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen số 46/QĐ Đã thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2005.

Tháng 11 năm 2006, tại Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2006, Bộ sản phẩm bàn ghế Lạc Việt của Doanh nghiệp đạt Cúp bạc do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng.

Ngày 05 tháng 6 năm 2009 Công ty nội thất Hải Âu được Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam tặng “Cúp vàng thương hiệu vùng duyên Hải Đồng bằng Bắc Bộ số 739/QĐ ⁃ Tháng 05 năm 2006, tại Triển lãm nông nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc lần thứ nhất tổ chức tại Vĩnh Phúc. Được Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp chứng nhận sản phẩm tiêu biểu , cho bộ sản phẩm Bàn ghế Lạc Việt của doanh nghiệp đạt giải Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2006

Trả lời